Có được cấp quyền sử dụng đất cho hồ sơ kinh doanh nhà đất viết tay chưa có sổ đỏ không ? Hồ sơ và thuế khi chuyển mục đích dùng đất ? Đã Làm hồ sơ tặng cho quyền dùng đất thì có đòi lại được nữa không ? Đất đang nằm trong quy hoạch có được bán hay không ?
Cùng tìm hiểu thêm tranh chấp tiền bồi thường đất


1. Tranh chấp đất đai là gì?
Hiến pháp 2013 ghi nhận Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và hợp nhất điều hành.

Theo khoản 24 Điều 3 Luật đất đai 2013, tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, phận sự của người dùng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai.

Tranh chấp đất đai là dạng tranh chấp phổ thông, phức tạp nhất hiện tại. Vì vậy, để giải quyết tranh chấp đất đai cần phải xác định được các dạng tranh chấp đất đai phổ biến.

2. Các dạng tranh chấp đất đai
Chủ yếu có 3 dạng về tranh chấp đất đai như sau:

Thứ nhất, tranh chấp về quyền dùng đất
Tranh chấp đất đai về quyền dùng đất là các tranh chấp giữa các bên với nhau về việc người nào có quyền sử dụng hợp pháp đối với một mảnh đất nào đó? Trong dạng tranh chấp này, thường gặp những mẫu tranh chấp về oắt con giới đất; tranh chấp về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong các quan hệ ly hôn, thừa kế; tranh chấp đòi lại đất (đất đã cho người khác mượn dùng mà không trả lại, hoặc tranh chấp giữa người dân tộc thiểu số với người đi xây dựng vùng kinh tế mới…); tranh chấp về quyền dùng đất liên quan tới tranh chấp về địa giới hành chính.

Thứ hai, tranh chấp về quyền, trách nhiệm phát sinh trong giai đoạn dùng đất
Dạng tranh chấp này thường xảy ra khi các chủ thể có những giao dịch dân sự về quyền dùng đất như tranh chấp về quyền và bổn phận trong giao kèo chuyển nhượng, cho thuê quyền sử dụng đất hoặc những tranh chấp có liên quan tới việc bồi hoàn giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất…

Thứ ba, tranh chấp về mục đích dùng đất
Đây là dạng tranh chấp ít gặp hơn, những tranh chấp này liên quan đến việc xác định mục đích dùng đất là gì?Thông thường các tranh chấp này có cơ sở để giải quyết vì trong giai đoạn phân bổ đất đai cho các chủ thể sử dụng, Nhà nước đã xác định mục đích sử dụng đất thông qua quy hoạch dùng đất. Tranh chấp chủ yếu do người sử dụng đất dùng sai mục đích so với lúc được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

3. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai


Giải quyết tranh chấp đất đai là hoạt động của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm giải quyết những bất đồng, tranh chấp giữa các bên để kiếm tìm ra những biện pháp đúng đắn trên cơ sở vật chất luật pháp nhằm xác định rõ quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong quan hệ đất đai.

Theo Điều 203 Luật đất đai 2013, thẩm quyền khắc phục tranh chấp đất đai được quy định như sau:

Tranh chấp đất đai đã được hòa giải tại Ủy ban quần chúng cấp xã mà không thành thì được giải quyết như sau:

– Tranh chấp đất đai mà đương sự có Giấy chứng thực hoặc có một trong những loại hồ sơ quy định tại Điều 100 của Luật này và tranh chấp về tài sản gắn liền với đất thì do Tòa án quần chúng. # Giải quyết;

– Tranh chấp đất đai mà đương sự không có Giấy chứng thực hoặc không có một trong các dòng hồ sơ quy định tại Điều 100 của Luật này thì đương sự chỉ được lựa chọn một trong hai hình thức giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định sau đây:

+ Nộp đơn đề xuất giải quyết tranh chấp tại Ủy ban quần chúng cấp có thẩm quyền theo quy định tại khoản 3 Điều này;

+ Khởi kiện tại Tòa án quần chúng. # Có thẩm quyền theo quy định của luật pháp về tố tụng dân sự.

Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ đến khách hàng những thông tin về tranh chấp đất đai đền bù theo pháp luật. Trong trường hợp cần tư vấn thêm về luật tranh chấp đất đai, khách hàng hãy liên hệ ngay với https://luatsunhadathcm.com/ qua Hotline 0968.605.706 để được hỗ trợ nhanh chóng.