Một vài mâu thuẫn nhà đất không có sổ đỏ, thủ tục hợp pháp khác đều rất phức tạp vì những khó khăn trong việc chứng minh quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp đối với nhà đất. Khi có tài sản nhà đất chết, Các mâu thuẫn về thừa kế nhà đất này phải khắc phục như thế nào? Trong khuôn khổ bài viết, https://luatsunhadathcm.com/ sẽ làm rõ về vấn đề này.

Quy định của luật pháp về vấn đề thừa kế nhà đất

Ngày nay, việc thừa kế được chia làm 02 loại: Thừa kế theo luật pháp và thừa kế theo chúc thư. Dù thừa kế theo dòng nào thì thời điểm mở thừa kế được pháp luật ghi nhận là thời khắc người có tài sản chết.


Thứ nhất, thừa kế theo luật pháp

Theo đó, Điều 649 Bộ luật Dân sự 2015 quy định rằng thừa kế theo luật pháp là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do luật pháp quy định. Căn cứ vào Khoản 1 Điều 650 Bộ luật Dân sự 2015, thừa kế theo pháp luật được vận dụng trong Một số trường hợp:

Không có di chúc;

Di chúc không hợp pháp;

Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời khắc với người lập di chúc; cơ quan, doanh nghiệp thừa hưởng thừa kế theo di chúc không còn còn đó vào thời khắc mở thừa kế;

Một vài người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Đối với thừa kế theo luật pháp, vấn đề hàng thừa kế được đặt ra – là căn cứ để xác định người thừa kế và phần thừa kế. Về nguyên tắc, thứ tự ưu tiên được nhận thừa kế tuần tự là hàng thừa kế thứ nhất, hàng thừa kế thứ hai, sau cùng là hàng thừa kế thứ 3.

Một vài người ở hàng thừa kế sau chỉ thừa hưởng thừa kế nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước ấy đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ khước nhận di sản. Không những thế, Một số người thừa kế cùng hàng thừa kế được lợi phần di sản bằng nhau.
>>> Tham khảo thêm: tranh chấp hợp đồng đặt cọc

Thứ hai, thừa kế theo di chúc

Thừa kế theo chúc thư là thừa kế theo ý chí của của người để lại di sản được ghi nhận trong di chúc. Hiện nay, có 02 dòng di chúc: di chúc bằng văn bản và di chúc mồm. Về nguyên tắc, di chúc phải được thể hiện bằng văn bản, thế nhưng, trong trường hợp tính mệnh 1 người bị chiếc chết nạt dọa và chẳng thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng.

Một chúc thư hợp pháp tốt nhất phải có đủ Một vài điều kiện sau đây:

Người lập di chúc sáng suốt, minh mẫn khi mà lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

Ngoài Một vài điều kiện trên, đối với từng trường hợp sẽ có quy định yêu cầu riêng để đảm bảo hiệu lực của di chúc như về độ tuổi, người làm chứng hay công chứng, chứng thực di chúc.

Giải quyết tranh chấp thừa kế nhà đất không sổ, không hồ sơ

Thông thường, lúc phát sinh mâu thuẫn về thừa kế nhà đất không sổ đỏ, không hồ sơ, các bên cần dành đầu tiên thỏa thuận để giải quyết tranh chấp. Nếu như không thể tự thỏa thuận để khắc phục tranh chấp các bên có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết.Xác định thẩm quyền của Tòa án: Vì tranh chấp thừa kế nhà đất không sổ đỏ, thủ tục là tranh chấp dân sự thuộc thẩm quyền của Tòa án theo (Khoản năm Điều 26 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015). Không những thế, Tòa án cấp huyện nơi nhà đất tọa lạc có thẩm quyền khắc phục tranh chấp này.

Sau lúc xác định Tòa án có thẩm quyền, người khởi kiện gửi giấy má khởi kiện gồm và tài liệu, chứng cứ kèm theo tới Tòa án. Loại đơn khởi kiện phải tuân thủ Một vài quy định về hình thức theo quy định của luật pháp. Xem thêm: mẫu đơn khởi kiện vụ án dân sự.

Tòa án có trách nhiệm cấp ngay người khởi kiện giấy công nhận đã nhận đơn. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, từ khi ngày nhận được đơn khởi kiện, Chánh án Tòa án cắt cử một quan toà xem xét đơn khởi kiện.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, từ khi ngày được phân công, quan toà phải xem xét đơn khởi kiện. Thẩm phán phải thông báo ngay cho người khởi kiện nộp tiền tạm ứng án phí nếu vụ án đủ điều kiện được thụ lý.

Trong thời hạn 07 ngày, bắt đầu từ ngày nhận được giấy báo của Tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí.

Chánh án Tòa án phân công một quan toà khắc phục vụ án.

Sau khi thụ lý, Tòa án sẽ có khoảng thời gian là 04 tháng để chuẩn bị xét xử. Trong quá trình này, Tòa án sẽ mời các đối tác lên thực hành hồ sơ hòa giải, phiên họp kiểm tra việc tiếp cận công khai chứng cớ, coi xét, thẩm định tại chỗ…Hết thời gian trên, quan toà có thể ra quyết định đưa vụ án ra xét xử theo quy định của pháp luật.