Theo QQ8788 Catch phiên bản của True Sight: Episode 2 tối nay tại 18:00 PST để tiếp tục đi theo đằng sau hậu trường cuộc hành trình của EG và Fnatic trong thời gian sắp tới Boston Major.

Chủ chiến đèo có thể xem dòng sống trong trận đèo Compendium, hoặc điều chỉnh ở trên cộng đồng Steam nơi suối sẽ có sẵn trong tiếng Anh , phụ đề tiếng Anh , phụ đề tiếng Nga , và phụ đề tiếng Trung .

Bỏ lỡ tập phim trước đó, hoặc chỉ muốn một bồi dưỡng? Bạn có thể bắt kịp về Episode 1 tại bất kỳ thời gian trong thư viện của bạn hơi. Đối với những người bạn không thể xem dòng sống, tập 2 cũng sẽ có sẵn trong thư viện của bạn hơi khi phát xong.