Các trang web hiện đại không chỉ trông đẹp hơn nhiều mà còn được trang bị các tính năng mạnh mẽ, chẳng hạn như thông báo đẩy, hoạt động ngoại tuyến một phần và tải trong nháy mắt.
Nhưng nếu chúng ta...